Ashley Marks Photography | Brittney + Charlie - 05.19.18